Новий закон для ТОВ

Новий закон для ТОВ

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” № 2275-VIII від 06.02.2018 року (далі – “Закон“). Відповідно до цього Закону було внесено істотні зміни до всіх сфер діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – “Товариства“), включаючи створення та управління, оформлення та затвердження установчих документів, господарську діяльність та придбання і продаж часток у статутному капіталі Товариств.

ЩО НОВОГО?

Установчі документи (статут)

Відповідно до Закону учасникам було надано право визначити найважливіші аспекти управління Товариством та обігу часток, наприклад, право на власний розсуд учасника встановити, що:

  • будь-який продаж, відчуження та/або застава часток підлягає затвердженню всіма учасниками Товариства;
  • будь-які значні правочини та правочини з афілійованими особами підлягають затвердженню відповідним органом Товариства та у відповідному порядку;
  • переважне право учасників на придбання частки у статутному капіталі Товариства повинне реалізовуватися та захищатись у порядку, передбаченому статутом Товариства.

Усі такі норми мають бути впроваджені шляхом внесення відповідних положень до статуту Товариства.В той же час скасовується вимога зазначати у статуті розмір статутного капіталу, склад учасників та розміри часток, що належать учасникам.Перша редакція статуту будь-якого новоствореного Товариства підписується всіма учасниками (засновниками), всі наступні редакції статуту та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються особами, які голосували за затвердження відповідної редакції статуту Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Органи управління

Деякі істотні зміни були внесені до регулювання порядку формування та діяльності органів управління Товариства, такі як:

  • скасування кворуму для Загальних зборів учасників Товариства (мінімальної кількості голосів, необхідної для визнання зборів правомочними приймати рішення);
  • впровадження детальної процедури прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства шляхом заочного голосування або опитування;
  • надання права учасникам створювати Наглядову Раду як орган управління Товариства та вільно вибирати назву для виконавчого органу.

Корпоративний Договір

Законом прямо визначено, що договір між учасниками Товариства щодо реалізації прав учасників (далі – “Корпоративний Договір“) повинен укладатися у письмовій формі та бути безвідплатним, інакше такий договір вважатиметься нікчемним.

 ЗАСТОСУВАННЯ

З дати набуття чинності цей Закон застосовується до всіх Товариств, зареєстрованих в Україні, положення статутів таких Товариств, які не відповідають Закону, застосовуються у частині, що відповідає вимогам законодавства станом на день набрання чинності цим Законом. Протягом одного року Товариства повинні привести статути у відповідність до вимог Закону та можуть зареєструвати відповідні нові редакції статутів без сплати адміністративного збору.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Закон був офіційно опублікований в “Голосі України” № 50 від 17 березня 2018 року і набирав чинності з 17 червня 2018 року (три місяці після дати офіційного опублікування).

Про автора

Lawbot administrator

5 коментарів

АлисаОпубліковано2:46 am - Лип 29, 2020

Очень обьективная информация. Необходимо подумать.

АндрейОпубліковано1:23 pm - Лип 29, 2020

Это сегодня самое оптимальное, что сегодня можно было обнаружить по данной теме. Премного благодарен

ОксанаОпубліковано11:26 pm - Лип 29, 2020

Сия публикация произвела на меня могучее впечатление. Поделюсь безусловно с товарищами

АркадийОпубліковано5:12 pm - Лип 30, 2020

Давно откапывал данную заметку. Отыскал на вышеуказанном проекте. Премногое спасибо

АрсенийОпубліковано1:05 pm - Лип 31, 2020

Здесь сконцентрировано одно из лучших из того, что вообще я смотрел

Напишіть відгук